Om zijn klanten ondanks de gezondheidscrisis in verband met het coronavirus zo goed mogelijk te kunnen helpen, heeft Rail Europe Solutions sinds mei de productie in al zijn vestigingen hervat door een reeks uitzonderlijke maatregelen te nemen. Er zijn specifieke en systematische veiligheidsmaatregelen getroffen om werknemers en bezoekers te beschermen.

Een Covid-19-handvest om de risico’s van overdracht van het virus te beperken

Bovendien heeft de Lambert-groep, om de risico’s van overdracht van het virus binnen haar bedrijven te beperken, een Covid-19-handvest geïntroduceerd dat aan alle personeelsleden werd overhandigd.

Goede gewoonten zoals het houden van voldoende afstand en een nauwkeurig protocol voor het schoonmaken van werkplekken worden gedetailleerd beschreven om iedereen in staat te stellen veilig te werken.

Rail Europe Solutions staat altijd voor u klaar

Dankzij deze hervatting van de activiteiten in veilige omstandigheden kunnen de verschillende vestigingen van de Rail Europe Solutions Groep nu werken. In deze ongekende crisis blijven wij meer dan ooit aandachtig voor onze klanten en hun beperkingen, om de meest geschikte oplossingen te vinden om alle sites zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen.

Onze groep wenst u een goede gezondheid.

Zorg goed voor uzelf en voor anderen.

Recommended Posts