Circulaire
economie

Recyclage ferroviaire

Inzameling, recyclage, terugwinning en hergebruik.

Rail Europe Solutions werkt dagelijks aan de volgende materiaalstromen:

Hout

Elke maand zamelen we 6.000 ton oude dwarsliggers in van de Franse, Belgische en Europese netwerken. Wij controleren de omzetting in brandstof en garanderen een uiteindelijke terugwinning in groene energie dankzij een warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

Wij produceren houten dwarsliggers uit recuperatiemateriaal uitsluitend voor spoorweggebruik – in overeenstemming met de wetgeving.

Door in te zetten op circulaire economie kunnen wij ook beschikken over een permanente en belangrijke voorraad hergebruikt materiaal met betrekking tot de onderkant van het spoor (houten en betonnen dwarsliggers, spoorstaven, spoortoestellen en kruisingen, onderlegplaten …).

Wij zorgen voor strikte garanties van kwaliteit en duurzaamheid voor al deze materialen die onder het label “hergebruik” op de markt worden gebracht.

De ontwikkeling van een circulaire economie, toegepast op de hele spoorwegsector, draagt positief bij tot de vermindering van het effect van onze activiteiten op het milieu. Als zodanig zijn wij erkend als ophaler/transporteur voor alle afval dat op openbare en particuliere netwerken in Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland en Nederland wordt opgehaald.

Wij zijn begonnen met het opzetten van een recyclagesysteem voor met creosoot behandelde houten dwarsliggers die van het spoor worden verwijderd.

Wij analyseren in de eerste plaats de mogelijkheden voor hergebruik van het product, en als dat niet mogelijk is, worden ze als materiaal teruggewonnen uit de desbetreffende kanalen.

In dit verband hebben wij de afgelopen jaren een netwerk van industriële partners ontwikkeld die in staat zijn deze materialen (ferro, non-ferro, aggregaten) te gebruiken voor toepassingen met een hoge toegevoegde waarde.

Productcatalogus