Kwaliteit
Veiligheid
Milieu

ISO 9001 en 14001

Onze productiesites zijn ISO 9001 en 14001 gecertificeerd. Onze werkplaatsen voor secundaire verwerking zijn ook ISO 9001 gecertificeerd, om u een product en opvolging van hoge kwaliteit te kunnen bieden.

ISO 45001-certificering

Wij hebben ook de ISO 45001 certificering op sommige van onze sites ingevoerd, omdat de veiligheid en het welzijn van onze werknemers op hun werkplek een prioriteit is.

Gestion de la qualité

Kwaliteitsbeheer

Alle entiteiten van de groep zijn ISO 9001 gecertificeerd, en wij zorgen voor de voortdurende verbetering van onze kwaliteitssystemen door interne audits, certificeringsaudits en audits door onze eigen klanten. In dit opzicht zijn de meeste van onze productiesites SNCF en/of Infrabel gecertificeerd.


Wij hebben teams die zich toeleggen op doeltreffend kwaliteitsbeheer en voortdurende verbetering, en wij passen al onze procedures toe om ervoor te zorgen dat u volkomen tevreden bent over ons aanbod van producten en diensten.


Kwaliteitsbeheer begint met de analyse van uw verzoek en met een nauwkeurige bepaling van uw behoeften en eisen. Deze gegevens worden geïntegreerd in het commerciële aanbod, en worden gedurende de hele productieketen gevolgd totdat het eindproduct geleverd is.

Sécurité et protection des personnes

Veiligheid en bescherming van personen

De veiligheid van ons personeel en van onze onderaannemers is voor ons van het grootste belang.
Daarom zorgen wij voor het trainen en de uitvoering van relevante en doeltreffende veiligheidsinstructies, die wij in de praktijk brengen door middel van de volgende acties:

 • Systematische veiligheidsanalyse van elke nieuwe investering,
 • Voortdurende opleiding van ons personeel over de potentiële risico’s die aan hun taken verbonden zijn,
 • Controle van de frequentie- en ernstpercentages in elke productie-eenheid,
 • Audits van onze onderaannemers, met opgestelde rapporten, en toezicht op verbeteringen indien nodig.
Protection et respect de l'environnement

Respect voor en bescherming van het milieu

Respect et protection de l’environnement

De meeste van onze productiesites zijn ISO 14001 gecertificeerd.

Uiteraard voldoen wij volledig aan de eisen van onze exploitatievergunningen en -toelatingen, en sorteren wij het afval en de bijproducten van onze activiteiten aan de bron. In dit verband wordt voorrang gegeven aan preventie, hergebruik en terugwinning van materiaal.

Op de verschillende plaatsen waar hout geïmpregneerd wordt, hebben wij geïnvesteerd in ultramoderne fysisch-chemische zuiveringsinstallaties om al het water te behandelen.

De toepassing van een circulaire economie, toegepast op de hele spoorwegsector, draagt positief bij tot de vermindering van het effect van onze activiteiten op het milieu. Als zodanig zijn wij erkend als ophaler/transporteur voor alle afval dat op openbare en particuliere netwerken in Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland en Nederland wordt opgehaald.

Sociale en ecologische verantwoordelijkheid

Certification PLatine et Or

Onze Platinum en Gold Ecovadis-certificeringen

Sinds de oprichting zijn de Rail Europe Solutions Group en haar verschillende entiteiten zich bewust van hun rol en hun verplichtingen. Onze MVO-aanpak – die vele jaren geleden is ingezet – is een essentiële drijfveer om effectief in te spelen op ecologische, sociale en maatschappelijke uitdagingen. De verbintenissen en de vooruitgang die we op deze gebieden hebben gemaakt, positioneren ons vandaag als een toegewijd bedrijf ten opzichte van alle spelers en belanghebbenden in de sector.

De Platinum- en Gold-scores verkregen tijdens onze verschillende Ecovadis-certificeringen plaatsen ons in de ranglijst van de meest deugdzame bedrijven in hun sector met betrekking tot hun praktijken met betrekking tot het milieu, sociale kwesties, ethiek en verantwoorde aankopen. Dit resultaat beloont alle projecten die door onze teams zijn uitgevoerd, op alle niveaus. Samen, voor een deugdzamere wereld, vandaag en morgen.
Samen, voor een deugdzamere wereld, vandaag en morgen.

Onze certificeringen

Onze bedrijven zijn PEFC en FSC® gecertificeerd

 • FSC RAIL EUROPE SOLUTIONS certificaatnummer :
  WB-COC-001024, licentiecode : FSC-C105182
 • FSC RAIL EUROPE certificaatnummer :
  WB-COC-001024, licentiecode : FSC-C105182
 • FSC CCB certificaatnummer :
  WB-COC-001024, licentiecode : FSC-C105182
 • PEFC RAIL EUROPE SOLUTIONS certificaatnummer :
  WOODBE-PEFC-COC-000921, licentiecode :  PEFC/07-32-190
 • PEFC RAIL EUROPE certificaatnummer :
  WOODBE-PEFC-COC-000921, licentiecode :  PEFC/07-31-190
 • PEFC CCB certificaatnummer :
  WOODBE-PEFC-COC-000921, licentiecode :  PEFC/07-32-190